חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

נרד

נרד
נרדי נתן ריחו היינו מלכות התחתונה, כי ברא העולם למטה, שהיא המלכות, כעין עולם של מעלה שהיא עולם הבינה, דהיינו ישסו"ת, בכל מה שקבלו מעדן העליון, ועולה ריח טוב העליון מעולם התחתון לשלוט, ולפעול ... והמלכות יכולה ושולטת ומאירה באור העליון.