חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

נפש חיה - בינה

נפש חיה - בינה ויהי האדם לנפש חיה, שהאדם נכלל מנפש הקדושה של חיה עליונה ההיא, שהיא בינה, שהוציאה הארץ, שהיא מלכות. שכתוב. תוצא הארץ נפש חיה. נפש, של חיה ההיא העליונה, שהיא בינה.