חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

נפש אשר עשו בחרן

נפש אשר עשו בחרן
מי שמרחם על העני ומשיב לו נפשו. הקב"ה מעלה עליו, כאלו הוא ברא את נפשו. וע"כ אברהם, שהיה מרחם על כל בני העולם, העלה עליו הקב"ה, כאלו הוא ברא אותם. שכתוב, ואת הנפש אשר עשו בחרן.