חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

נפש

נפש
הגוף שה"ס מלכות ..., ועל הנפש שה"ס אור המלכות המקיים את הגוף.