חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

נפש

נפש
הרוח ה"ס הימין של הדעת. והנפש ה"ס שמאל של הדעת.