חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

נט

תוכן

אין עצמות נתפס בגשמיים
נט. ולא עוד, אלא אפילו הדברים המדומים לנו למושגים בעצמותם, כמו העץ והאבן, הנה אחר חקירה נאמנה, הרי אנו נשארים באפס ההשגה בעצמותם, כי לא מושג לנו אלא פעולותיהם המתפעלים בשיתוף עם נגיעת חושינו בהם.