חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

נח-תיבת נח

תיבת נח
מהו היא תיבה, ואומר, היא ארון הברית, שהיא המלכות אחר שקבלה היסוד לתוכה, הנקרא ברית. ונח והתבה למטה היו כן כמו יסוד והמלכות של מעלה