חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

נחלים-שית נחלין

שית נחלין בעת היות הבינה לבר מראש דא"א, נקראות שית מקורין, להיותן רק מקורין אל המוחין דז"א. ואח"כ בעת חזרתה לראש דא"א, הן נעשות למוחין דג"ר הנק' נחלין אל הז"א, ואז הם נעשים לשית נחלין. בס"ה מנחל בדרך ישתה על כן ירים ראש. (תהלים ק"ו)