חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

נחלים-מי הנחלים

מי הנחלים
וששים נקבים אלו, הם להביא מי הנחלים לתוך התהום, דהיינו ליסוד הנוקבא דז"א הנקרה תהום סתם. ובזה מקבלים הזו"ן בחינת השמאל מששה ימים דאמא, המכונה מי הנחלים, שזסו"ה, מנחל בדרך ישתה על כן ירום ראש.