חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

נוקבין-שיתין נוקבין

שיתין
שמתוך שהעולם, שהם זו"ן שותים מנחל העליון שה"ס השמאל דאמא, דרך שתין נוקבין שביסוד שלה הנק' תהומא רבא, על כן ירום ראש, דהיינו שמשיג ג"ר דאמא, המכונה ראש. כי השמאל דאמא ה"ס הכלים שזו"ן משיגים, שבכלים הללו מקבלים האורות דג"ר מאמא ... וע"כ אמרו, שהשתין דהיינו הששים נקבים שבתהום, נבראו מששת ימי בראשית דהיינו מששה ימים העליונים דאמא, והם נעשו שלום העולם. כלומר שבהם קבלו המוחין דג"ר מאמא, שה"ס שלום העולם.