חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

נוקבא דתהומא רבא

נוקבא דתהומא רבא
לנוקבא דתהומא רבא, שהיא בינה דקליפות