חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

נוקבא-תחילת יציאתה

נוקבא-תחילת יציאתה
מתחלת יציאת הנוק', היתה דבוקה בז"א, כלומר, שהאירו שניהם באור אחד, שהוא אור דחסדים, וכיון שהיו בהשואת הצורה בלי הפרש מזה לזה, נבחנים לדבוקים זה בזה. כי דביקות הרוחניים היא השואת הצורה, כנודע. ומקום הדביקות היה באחור של הז"א, דהיינו מחזה ולמטה דז"א, ששם הכלים דאחוריים שלו. כי מחזה ולמעלה של כל פרצוף נבחנים לכלים דפנים, ומחזה ולמטה של כל פרצוף נבחנים לכלים דאחוריים...