חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

נוקבא-שלמותה

נוקבא: שלמותה
עולם העליון, היינו הנוקבא, הנקראת לילה אשר שלמותה מצד קו השמאל, נגלית מחצות לילה ואילך שה"ס מחזה ולמטה של הנוקבא. בסו"ה ותקם בעוד לילה. אמנם להיות הארת השמאל בחינת חכמה בלי חסדים, הוא עוד לילה, כי אור החכמה אינו יכול להאיר בלי לבוש של חסדים. ... הוא נצרך להתעוררות, דהיינו להעלאת מ"ן, מעולם התחתון. דהיינו מעולם הזה, מהנשמות, שיעלו מ"ן אליה, שעל מ"ן הללו יוצאת קומת חסדים, ומגלה את קו האמצעי