חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

נוקבא-כחה

כח הנוקבא
הנוקבא, כל כחה הוא בהמסך שבה, המעכב על האור להעיר ממנה ולמטה, ולולא המסך הזה לא היה בה שום אור