חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

נוקבא-חושך דנוקבא

חשך דנוקבא
וזה משמע ממה שכתוב, מני חשך, שפירושו הבא מצד החשך, שכתוב מני בדיוק. פירוש, עצם ההשך הוא בבינה, והחשך שבנוקבא מקובל מחשך דבינה, וכיון שהכתוב אומר מגלה עמוקות מני חושך, ואינו אומר מגלה עמוקות בחשך, משמע שהמדובר היא בהנוקבא שבאה מן חשך דבינה, וע"כ אומר מני חשך, ולא בחשך עצמו, שהיא בבינה.