חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

נוקבא-זווג בחיצוניות

זווג בחיצוניות הנוקבא
הזווג בחיצוניות הנוקבא, שהיא בהמקום שלמטה מחזה, כי אז הוא מפריד הנוקבא מז"א, והשפע הולכת לחוץ לארץ, אל ע' שרים של אומות העולם שהם בעלי הכלים החיצונים המתאוים לאותו השפע. ... ... כי הכלים החצונים של השכינה, קרובים לאומות העולם, כי רק הם מקבלים מהם