חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

נוקבא-בנין הנוקבא-ב' נקודות

ב' נקודות בבנין הנוקבא
ב' נקודות הם בבנין הנוקבא, האחת, היא ממותקת בבינה, ומבחינתה נעשית ראויה לקבל המוחין כמו הכלים דבינה. והשניה, היא בחינתה עצמה, מדת הדין, שאינה נמתקת במדת הרחמים. ומבחינה זו אינה יכולה לקבל שום מוחין עליונים, כי עליה היה צמצום א' שלא לקבל לתוכה כלום מבחינת אור ישר. ...