חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מ

תוכן

שפה הקבלית דומה לכל שפה המדוברת, שכל מלה יש לה גדרה
מ. ובאמת שפה הקבלית לפי שטחיותה איננה יותר רק מין תערובת מג' הלשונות הנ"ל, אולם המבין לשמש עמה, ימצאה לגמרי שפה מיוחדת לה לעצמה מתחילתה עד סופה, כי אין המכוון על תוארי המלות רק על הוראתיהם, שבזה כל ההפרש ביניהם, אשר ג' לשונות הקודמים כמעט שאין שום הוראה למלה אחת, דהיינו, לאפשר את המעיין להבין על מה שהמלה רומזת, רק בקשר של כמה מלות, ולפעמים גם פרשיות, עד שאפשר להבין תוכנם והוראתם. והיתרון שבשפת הקבלה הוא, אשר כל מלה ומלה שבה, מגלית להמעיין את תוכנה והוראתה בתכלית הדייקנות, לא פחות מכל שפות בני אדם המוסכמות, אשר כל מלה ומלה יש לה גדרה המדוייק שאי אפשר להחליפה באחר.