חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מתי הם הזמנים של תפלה והודאה בעבודה

תוכן

תש"ן מאמר ז חז"ל אמרו (ברכות לב.) לעולם יסדר אדם שבחו של הקב"ה, ואח"כ יתפלל. וכמו"כ אמרו (ראש השנה לה.) אמר ר' אלעזר, לעולם יסדר אדם תפלתו ואח"כ יתפלל, ויש להבין הטעם מדוע צריכים מקודם לסדר שבחו של הקב"ה, בזמן שהאדם נמצא במצב של חסרון, והוא רוצה להתפלל…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה