חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מרור

תוכן

בלע מרור לא יצא, אלא צריכים ללעוס, היינו שצריכים להרגיש את המרור.