חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מרום

מרום
שאו מרום עיניכם וגו' דהיינו אל הבינה הנקראת מרום, כי עד כאן, דהיינו עד הבינה, נתעלו הדברם באופן שאין שם שאלה