חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מקרי העולם - כאותיות מפוזרות

תוכן

כל מקרי העולם הזה מרוע"ס (-מראש ועד סוף) הינם אותיות מפוזרות, וכל גוף וגוף לוקח אותם ומחברם לתיבות ומשפטים לפי חפצו ודרכו[1]: בעל מוסר מדפיס ספרי מוסר, ומשכיל - בהשכלה, ובעל תאוה - בתאוה, אבל האותיות נשארים אחר ההדפסה מפוזרות כבתחילה ולא ישתנו מריבוי צורות הצירופים כלום, ובגמר התיקון יתגלה צירופם המוחלט המשוער והניתן להם מראש במשפטים קבועים בלי שינוי ותמורה.[1] במאמרי הסולם ב' מאמר יד: "האדם והבנותיו דומה למסדר אותיות בבית הדפוס". ע"פ ברכות נה, א: "יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמים וארץ".