חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מקום בעלי הבתים

תוכן

במקום שבע"ת עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בה (ברכות לד:).
בזמן שהאדם לומד נק' צדיק גמור. ובזמן שלא יכול ללמוד זה נק' רשע. ואם הוא מתגבר, זהו נק' בעל תשובה. וזה כלל לפום צערא אגרא, לכן אין הצדיק יכול לעמוד במקום בע"ת.