חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מפתחא

מפתחא
המסך דחירק הנמתק ביסוד הבינה הנקרא נהר יוצא מעדן, שה"ס מפתחא