חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מפתחא

מפתחא
שמתחילה נגלה המסך דחירק מבחינת המלכות הבלתי ממותקת, הנקראת מנעולא, ואח"כ עולה המסך ונמתק בבינה, ונתתקן המסך מבחינת הבינה הנקרא אז מפתחא