חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מפתחא

מפתחא
נקודה דאמצעיתא דישובא, שה"ס המפתחא ... שפירושה, שהמלכות נמתקת לגמרי בהבינה וקבלה צורת הבינה, בסוד אמא אוזיפת לברתא מאנהא, ... כי בלי זה אין המלכות ראויה לקבל שום אור ישר הנמשך ממעלה למטה.