חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מעלת התואר תושיה, שהתורה נק' בה

תוכן

הנה חז"ל אמרו (סנהדרין כו:) א"ר חנין, למה נק' שמה תושיה, שהיא מתשת כחו של אדם. ד"א תושיה שנתנה בחשאי, מפני השטן, ופרש"י שהוא מקטרג ואמר תסתפק לעליונים ולא ימסרו הלוחות ביד משה. ד"א תושיה דברים של תהו שהעולם מושתת עליהם, ופרש"י דברים של תהו, דיבור וקרייא…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה