חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מסך דחירק

מסך דחיריק
הזווג על מסך דחירק שהוא מסך דבחי"א, שקומתו ו"ק (עיין בראשית א'' דף ט"ז ד"ה וזה) ונמצא שהזווג הזה בוקע שוב המדרגה לשנים. וז"ש ובקע בחשוכא. אבל אז מתלבש החכמה בחסדים, ויוצא האור ומאיר בשלמות. אלא בבחינת ו"ק דג"ר, כי הג"ר דג"ר נעלם ע"י זווג הזה דמסך דחירק, להיותו בחי"א דמסך