חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מסך דחירק-מקורו

מקור מסך דחירק
שהמסך דחירק, שעליו יוצא קו האמצעי, נמשך ממדת הדין שבמלכות, שלא נמתק ברחמי הבינה