חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ממחרת השבת

תוכן

ממחרת השבת, היינו ממחרת הפסח. כי יום ראשון של פסח מאירים מוחין דשבת הנק' גדלות ב', שהם מוחין דאו"א. מצרה שמורה, היינו שצריכים לשמור א"ע במקום שהולכים לקיים מצות ה', שלא יהי' שם חשש חמץ. היינו שהמצות צריכות להביא את האדם לבחי' תיקון הבריאה, ואם לא יודעים איך לשמור את המצה, אז לוקחים את הטפל ומניחים את העיקר.