חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מלך תחתון

מלך תחתון
מלך למטה, דהיינו מלכות, שהוא כעין מלך ההוא העליון, והוא מלך על כל שלמטה, דהיינו בי"ע