חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מלך שלם

מלכי צדק
נאמר על ה' אחרונה הנקראת מלכי צדק, הכתוב ומלכי צדק מלך שלם. כי היא עתה מלך שלם בודאי. שפירושו, מלך איהו דשליט בשלימו, היא עתה מלך השולט בשלמות