חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מלך פורץ גדר

תוכן

מלך פורץ גדר ואין מוחין בידו. מלך הוא הקב"ה. פורץ גדר זהו המפסיק בין קבלה להשפעה. ואין מוחין בידו, היינו הגוף הנקרא רצון לקבל, אלא שהוא נכנע.