חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מלך למעלה

מלך למעלה
יש מלך למעלה שהוא סוד קדש הקדשים, דהיינו בינה, והוא מלך עליון