חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מלך למטה

מלך למטה
מלך למטה, דהיינו מלכות, שהוא כעין מלך ההוא העליון, והוא מלך על כל שלמטה, דהיינו בי"ע