חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מלך העליון

מלך עליון
יש מלך למעלה שהוא סוד קדש הקדשים, דהיינו בינה, והוא מלך עליון