חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מלך המשיח

מלך המשיח
מי הוא מלכו, זה הוא מלך סתם שהוא מלך המשיח. דהיינו המלכות שהיא נוקבא דז"א