חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מלוכה-מלכות יהודה

מלכות יהודה
חג"ת הם ג' רגלי הכסא, ויהודה ה"ס מלכות שהיא רגל רביעי, ... וע"כ ניתנה לו המלכות על ישראל.