חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מלוכה-מלכות דוד

מלכות דוד
יש ב' בחינות מלכות הנקראות רביעאה ושביעאה, ... שמבחינת למעלה מפרסא, דהיינו מחזה ולמעלה דז"א, היא נקראת, רביעאה לאבות שהם חג"ת, ונקראת מלכותא דדוד, וכן קרית ארבע. והיא המתוקנת בסוד ארץ החיים, ... בקרית ארבע היא חברון, שפירושו, דאתחבר דוד מלכא באבהן, שהם חג"ת שלמעלה מפרסא דז"א