חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מלוכה-מלכות דוד

מלכות דוד
יש ב' בחינות מלכות אל הז"א, א' היא מלכותא דדוד, דהיינו המלכות שמחזה ולמעלה דז"א, והב' היא המלכות שמחזה ולמטה, הנקראת רחל, וכן נקראת ארץ.