חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מלוכה-מלכות דוד

מלכות בית דוד
ואלו ב' הבחינות שבמלכות ה"ס מלכות בית דוד שה"ס יום רביעי. ומלכות בית יוסף שה"ס יום השביעי. ואלו הן ב' הבחינות שבמלכות שהוא רביעאה לאבות, לחג"ת, והיא שביעאה לבנין, לתנה"י שמחזה ולמטה, שהיא בסוף כל הספירות... בחינת מחזה ולמעלה שבה, שפני אדם נמצא שם בשלמות נבחן למלכות בית דוד ויום ד'. ובחינת מחזה ולמטה שבה, החסר מפני אדם, הוא נבחן למלכות בית יוסף ויום ז'.