חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מלאכים-מיכאל רזיאל רומיאל

מיכאל רזיאל רומיאל
לפנים מהם, ... שהוא ת״ת, הוא רזיא״ל ממונה עליון, עליון על המחנות, העומד בפנים תחת ממשלתו של מיכאל, שהוא חסד ... כי בסטר הזה דת״ת יש ג׳ מלאכים, שהם מיכאל שהוא חסד דת״ת, ורזיאל שהוא גבורה דת״ת, ורומיאל שהוא ת״ת דת"ת