חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מז

תוכן

סדר מסירת החכמה
מז. ואם כן, איך יצוייר אשר אדם המשיג יוכל למסור את השגותיו לדורות ולתלמידים. ותדע שעל זה לא יש יותר רק דרך אחד, והוא דרך הענף ושורש. והוא, בהיות שמהבורא ית' יצאו כל העולמות כולם וכל מלואם עד לפרטי פרטיות, רק כביכול במחשבה אחת יחידה ומיוחדת, אשר המחשבה עצמה לבדה נשתלשלה ועשתה את כל אלו הריבויים מעולמות ובריות והנהגותיהם, כמבואר בעץ החיים ובתקוני זוהר (יז, א מאמר פתח אליהו), עש"ה.
לפיכך כולם משתוים ממש זה עם זה כמו חותם ונחתם, אשר חותם הראשון טבוע על כלנה, שמתוך זה, העולמות היותר קרובים למחשבת התכלית, נקראו אצלינו שורשים, והעולמות היותר רחוקים מהתכלית, נקראים אצלינו ענפים. והוא משום שסוף מעשה במחשבה תחילה.