חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מזונות

מזונות
הו' של ואת הארץ תורה שהו', דהיינו ז"א. האציל הארץ שהיא הנוקבא, להשפיע לה מזונות ולתקנה, וליתן לה כל צרכה הראוי לה. מזונות, פירושו, שפע כדי קיומה.