חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מוחין דזכירה

מוחין דזכירה
שהימין מאיר בהארת החכמה הנק' חסדים מגולים, והשמאל מאיר בהארת החסדים. והוא מדרגת יסוד דז"א, דהיינו קו אמצעי המאיר מחזה דז"א ולמטה, והיא מדרגת המוחין שבשליטת יוסף, ונק' מוחין דזכירה.