חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מה - מאה

מ"ה - מא"ה
מדרגה תחתונה, שהיא סוד עולם התחתון שהוא מלכות, נקראת מ"ה. ... אל תקרי מ"ה, אלא מא"ה, משום וכל מדרגות עליונות בשלמותם, שהם חמשים, הם כאן במלכות. וע"כ נקראת מאה. פירוש, כי חמשים שלה, שהם כח"ב תו"מ שכל אחת כוללת עשר, וחמשים של בינה, הם מאה. וע"כ בינה נקראת מ"י שהם חמשים, והמלכות מ"ה, שהוא מאה, מפני שכוללת בתוכה גם החמשים דבינה.