חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלקים

תוכן

מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלקים (כח,יז)
בזמן שהאדם רוצה להכנס תחת רשות הקדושה, עליו לקבל בחינת יראה.
"אם אין יראה אין חכמה". פירוש, אם החכמה לא יכולה להביאו לידי יראה, אין זו חכמה. אבל גם היראה צריכה להביאו לידי חכמה, מטעם ש"אין בור ירא חטא", משום שאם האדם קבל באמת את מדת יראה בלב ונפש, הרי זה מן הנמנע שלא יזכה לידי חכמה, אלא שאם לא זכה מוכרח להיות שגם היראה אינה על דרך האמת. לכן עליו תמיד לבדוק את המשקולת בין שניהם, שיתאחזו זה בזה.