חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מה מבדיל את הנשמה מאלוהות

תוכן

תשובה
מחצבת הנשמה:
בחינת הרצון לקבל שהוטבעה בנשמות, היא המבדילה אותן ו"חוצבת" אותן מן האור העליון, כי שינוי הצורה הוא המבדיל ברוחניים.
מקור התשובה
תע"ס ח"א שו"ת כ"ח.