חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מה למעלה מה למטה

מה למעלה מה למטה
ג' נקודות נבחנות ביציאת המוחין מהבינה, שהן נקראות חולם שורק חירק... והנה בנקודת החולם ובנקודת החירק אין שאלה, שאסור בהם להעלות מ"ן להמשיך חכמה, אלא רק בנקודת השורק ששם מקום יציאת החכמה. עש"ה. וז"ש ולית לשאלא מה לעילא, היינו בנקודת החולם, ומה לתתא, היינו בנקודת החירק, אלא לשאלה אתר דנפקן היינו בנקודת השורק, כי אז הבינה בראש א"א ומשפעת החכמה, ונבחן למקום יציאת החכמה.