חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי (תהלים קיט', צז') א'

תוכן

מוצאי שביעי של פסח תש"ג
דוד המלך, אע"פ שזכה כבר לשלמות, מכל מקום היה משתוקק לבחינת תורה, משמע שתורה יותר גבוהה משלמות.
חשיבותו של העולם הזה, שיכולים להשיג ע"י שכרות, כמו שיכור- שכולי עלמא דיליה.